top of page

Eye Intensive Massage

Duration : 25mins 

Price : $40

(English) 

  • Reduced wrinkles, puffy eye

  • Enhanced skin elasticity.

  • Eliminating bags under the eyes.

  • Eliminating dark circles.

  • Brightening the skin for a youthful glow.

 
 

(Tiếng Việt) 

  •  Giúp giảm nhăn, bọng mở mắt.

  •  Tăng cường sản sinh sợi đàn hồi.

  •  Giảm thâm quầng mắt.

  •  Giúp vùng mắt trở nên tươi trẻ.

Anti-aging : Ultimate Facial: Services
bottom of page